Uczniowie zastanawiają się, jakie lektury będą musieli przeczytać. Poniżej prezentujemy listę obowiązkowych lektur na egzamin ósmoklasisty, aktualnych w roku szkolnym 23/24, czyli na egzamin, który odbędzie się w maju 2024 roku:

  • 1) Charles DickensOpowieść wigilijna;
  • 2) Aleksander Fredro, Zemsta;
  • 3) Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII;
  • 4) Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec;
  • 5) Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady część II, Pan Tadeusz (całość);
  • 6) Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę;
  • 7) Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik;
  • 8) Juliusz Słowacki, Balladyna;
  • 9) wiersze wybranych poetów.